+32 56 42 48 55 info@aclpolyester.com
Select Page

Privacybeleid conform GDPR.

Persoons- en informaticagegevens die wij verwerken

ACL Polyester verwerkt persoonsgegevens van zowel klanten als prospects. Door gebruik te maken van de uitschrijf faciliteit op onze website en/of onze mailings gaat u akkoord dat deze gegevens worden opgeslagen.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Systeem klanten:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail adres en email verkeer
 • Telefoonnummers
 • Straat, nummer, bus
 • Systeem configuratie (+ geprint klanten dossier)
 • Lokaal en externe IP-adres

Kopie van de database bij installatie of update waarbij inkomende informatie (afh. van hoe de klant deze verwerkt) kunnen voorkomen :

 • Rijksregisternummer
 • Geboortedatum
 • Datum in en uit dienst
 • Burgerlijke staat
 • Aantal kinderen
 • Naam en Telefoonnummer partner.

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

 • Facturatie
 • Ondersteuning van het geïnstalleerde systeem zowel lokaal (software aanpassingen testen en debuggen

      Systeem prospects:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Straat, nummer, bus
 • Systeem configuratie

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

 • Opmaken systeembeschrijving
 • Opmaken en opvolgen prijsopgaven
 • Verkoopsstatistieken

Nieuwsbrief en mailings:

Gegevens worden bewaard op de server van de provider in Brussel

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mail

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

 • Sturen van nieuwsbrieven en marketing

Hoe lang worden deze gegevens bewaard

ACL Polyester bewaart de bovenvermelde gegevens voor een periode van 5 jaar om hierbij te voldoen aan de arbeidswet in geval bij de systeemklant en een verlies van de database voorkomt en er geen back-up beschikbaar is. In alle andere gevallen worden deze data max. 3 jaar bijgehouden.

Delen met anderen

ACL Polyester verstrekt de bovenvermelde gegevens NIET aan derden en alleen in uitzonderlijke gevallen wordt de data base van de systeem klanten aan de leverancier doorgegeven voor data base conversie of specifieke ondersteuning.  Ook hier zijn deze bedrijven conform de GDPR regelgeving en worden niet gedeeld buiten de EU.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@aclpolyester.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u om ons op een wettelijke wijze aan te tonen dat u de persoon of verantwoordelijke van het bedrijf bent. ACL Polyester  zal zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen twee weken, op je verzoek reageren of er aan voldoen.

Beveiliging

ACL Polyester neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@aclpolyester.com. Klacht indienen via de nieuwe GDPR faciliteiten is steeds mogelijk.

Deze verklaring kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. We vragen je daarom regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op deze website kenbaar worden gemaakt.